Ludzie którzy oprócz pracy zawodowej, niekoniecznie związanej z plastyką, bawią się nią hobbystycznie,często zaskakując swoją wrażliwością postrzegania.