Grzegorz Łobucki, absolwent Technikum Leśnego w Tułowicach, gdzie złożył pracę dyplomową ,,Własności artystyczne drewna". Ukończył Filozofię chrześcijańską na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, oraz politologię na Uniwersytecie  Opolskim. Jego fascynacja drewnem trwa od wczesnej młodości, a poszukiwania formy wypowiedzi sięgają rzeźby romańskiej, gotyku oraz okresu surrealizmu. Brał udział w wystawach w czeskiej Ostrawie, Oławie oraz Opolu.